ರೋಗ್ - K279AJ
ಆಫ್ಲೈನ್ ಲೈವ್

ರೋಗ್ - K279AJ

ಹೊಸ ರಾಕ್ 96.9FM

The Rogue 96.9 FM ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸ ರಾಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್!

ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ವಿಳಾಸ ಓಪಸ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಕ್ 511 ರೊಸ್ಸನ್ಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮೆಡ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಒರೆಗಾನ್ 97501
ಫೋನ್ 541-772-0322
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್
ಟ್ವಿಟರ್
WP-ರೇಡಿಯೋ
WP-ರೇಡಿಯೋ
ಆಫ್ಲೈನ್ ಲೈವ್